Dit privacybeleid beschrijft onze privacy praktijken, met inbegrip van hoe jouw persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en gedeeld, en het beschrijft jouw keuzes met betrekking tot dergelijke gegevens wanneer je onze website www.perifit.co (de "website") gebruikt. 

1. WIE ZIJN WIJ EN WAT IS ONZE MISSIE?

Wij zijn X6 Innovations SAS ("Perifit/we/onze"), de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de gebruikers en kopers van de website ("jij/je/jouw").

Bij Perifit willen wij je persoonlijke gegevens respecteren en beschermen. Het is een prioriteit voor ons om een vertrouwensrelatie op te bouwen met jou als toekomstige gebruiker van ons product, een aangesloten bekkenbodem revalidatie sensor (het "product"). Het product zal worden gebruikt in combinatie met een applicatie, die sommige van je persoonlijke gegevens zal verzamelen, zoals uitgelegd in het privacybeleid van de applicatie. 

Deze vertrouwensrelatie impliceert voor ons in het bijzonder:

 • Om volledig transparant te zijn over hoe, wanneer en waarom wij je persoonsgegevens gebruiken;
 • Om je in staat te stellen te controleren welke persoonsgegevens wij van je verzamelen en hoe wij deze gebruiken;
 • Je zo duidelijk mogelijk uit te leggen voor welke specifieke doeleinden en hoe wij dergelijke gegevens kunnen verzamelen, gebruiken en doorgeven.

Wij gebruiken je persoonsgegevens in overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, bekend als "Informatique et Libertés", de EU-verordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en voor Amerikaanse gebruikers of kopers, bepaalde Amerikaanse federale en staatswetten en -voorschriften (samen de "Verordeningen").

2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS EN WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VIA DE WEBSITE?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect op je betrekking hebben, zoals jouw naam, postadres of ID-nummer. 

Wanneer je onze website gebruikt, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • Jouw identiteit: Je voor- en achternaam, contactinformatie (e-mail- en postadres, telefoonnummer)* ;
 • De gegevens met betrekking tot je bestelling, met inbegrip van het transactienummer, de details van je aankoop, de gegevens met betrekking tot facturen en eventuele retourzendingen van ons product*;
 • De gegevens met betrekking tot je betalingsmethode, die alleen door onze betalingsproviders* worden verzameld;
 • De kennisgeving ingediend op onze website ;
 • De gegevens die worden verzameld door de cookies die wij op de website gebruiken, zoals uiteengezet in ons cookiebeleid.

Deze gegevens worden verzameld wanneer je onze website gebruikt en/of een bestelling plaatst. De gegevens aangeduid met een sterretje zijn verplicht. Als je deze niet aan ons wilt doorgeven, kunnen wij je bestelling niet in de gaten houden.

Wij verzamelen mogelijk ook andere informatie, wanneer je deelneemt aan een discussiegroep, wedstrijd, activiteit of evenement, solliciteert naar een baan, om assistentie vraagt, reageert via onze sociale media groepen of anderszins communiceert met onze klantenservice. 

3. HOE GEBRUIKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS EN WAAROM?

Perifit gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende rechtsgrondslagen. Perifit gebruikt jouw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden: 

 • Het ter beschikking stellen van de website en om jouw bestellingen in de gaten te houden en de daaruit voortvloeiende commerciële relatie, de levering van het product of voor de afhandeling van je klachten (wettelijke basis: algemene verkoopsvoorwaarden die ons aan je binden);
 • De behandeling van jouw beoordelingen. De gegevens worden, in dit geval, verzameld op basis van ons rechtmatig belang, wat inhoudt dat wij ons product op onze website mogen aanbevelen dankzij jouw recensies;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en promotionele aanbiedingen. Jouw gegevens worden vervolgens verwerkt op basis van je toestemming; 
 • Beheer van ons referentieprogramma. Indien je wenst deel te nemen aan ons referentieprogramma, zullen je gegevens worden gebruikt op basis van de voorwaarden van het Perifit referentieprogramma;
 • De veiligheid van de website en de voortdurende verbetering ervan. Je gegevens worden in dit geval verwerkt op basis van ons rechtmatig belang, wat het beschermen van onze website tegen elke onrechtmatige toegang of wijziging inhoudt;
 • De naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en in het bijzonder van fiscale en boekhoudkundige verplichtingen;
 • De realisatie van gerichte reclame. De gegevens worden, in dit geval, gebruikt op basis van je toestemming. 

Alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen en gebruiken, worden opgeslagen op onze beveiligde servers in overeenstemming met de modernste veiligheidspraktijken, zoals vereist door de verordeningen.

4. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens gedurende de volgende periodes:

 • Tot vijf (5) jaar na een bestelling en tien (10) jaar voor facturen; 
 • Tot drie (3) jaar vanaf het laatste contact sinds het gebruik van het contactformulier (met uitzondering van klachten) of de inschrijving op onze nieuwsbrief;
 • Tot drie (3) jaar vanaf het moment dat de kennisgeving online is geplaatst of totdat de kennisgeving van de website wordt verwijderd.  

5. WAT ZIJN JOUW RECHTEN EN ONZE PLICHTEN?

5.1. Onze verplichtingen

Wij verbinden ons ertoe jouw persoonsgegevens op een wettige en eerlijke manier te verzamelen en te gebruiken en op een manier die jouw rechten eerbiedigt. 

Bovendien implementeren wij passende veiligheidsmaatregelen, zoals de encryptie van je gegevens, om te voorkomen dat andere gebruikers of kopers van de website jouw gegevens kunnen zien en om het verlies, de verduistering, het binnendringen, het openbaar maken, de wijziging of de vernietiging van je gegevens te voorkomen. 

5.2. Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Wanneer wij jouw persoonsgegevens met jouw toestemming gebruiken, heb je het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken, maar dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van die toestemming heeft plaatsgevonden. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via support@perifit.co.

Je kunt ook de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op toegang. Je hebt het recht te weten welke informatie wij over je bewaren en voor welke doeleinden wij die gebruiken;
 • Recht om jouw gegevens die onnauwkeurig of onvolledig zouden zijn, te corrigeren of te laten corrigeren;
 • Recht op het wissen van je gegevens. Je mag je gegevens door ons laten wissen, behoudens de gegevens die wij moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Recht op de overdraagbaarheid van jouw gegevens. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat, of om te verzoeken dat wij jouw gegevens overdragen aan een ander bedrijf;
 • Recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. In dat geval zullen wij jouw gegevens niet langer gebruiken, maar kunnen wij ze bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om onze wettelijke rechten te verdedigen;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens, wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor ons gerechtvaardigd belang. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor commerciële prospectie doeleinden. Je kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de daartoe bestemde link in onze e-mails;
 • Het recht om ons jouw digitale testament te overhandigen, d.w.z. instructies over hoe jouw gegevens na je dood gebruikt moeten worden.

Voor elk verzoek om informatie over hoe wij jouw gegevens verwerken of om jouw rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via e-mail op support@perifit.co of op het volgende postadres: X6 INNOVATIONS, 128 rue La Boétie - 75008 Parijs.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

5.3. Californisch Consumentenrecht

Onder California Civil Code Section 1798.83, hebben inwoners van Californië het recht op: (a) een lijst van alle derde partijen aan wie wij hun persoonlijke informatie hebben verstrekt in het afgelopen jaar voor direct marketing doeleinden; en (b) een beschrijving van de categorieën van persoonlijke informatie die is verstrekt. Om deze informatie te verkrijgen, stuurt je je verzoek per e-mail naar support@perifit.co.

6. PRIVACY VAN KINDEREN

Het product dat op onze website wordt verkocht, is niet bestemd voor en mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 16 jaar.

Wij verzamelen niet bewust of opzettelijk informatie van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. In het geval dat wij ontdekken dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, verwijderen wij die gegevens van onze servers.

7. DELEN EN DOORGEVEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Jouw gegevens worden intern gedeeld met onze marketing- en verkoopafdeling om het beheer van jouw bestellingen en de reclame voor ons product te verzekeren.

Wij kunnen de persoonsgegevens waarover wij beschikken ook delen met onze externe leveranciers en dienstverleners, om onze site en bestellingen te beheren, jouw bestellingen te leveren, fraude te bestrijden of onze prospectie activiteiten uit te voeren.

Wij delen jouw gegevens met :

 • Shopify, de e-commerce oplossing die wordt gebruikt voor onze website en de hosting van jouw gegevens, waarvan de servers zich bevinden in Ierland en Canada, die volgens de Europese Commissie een beschermingsniveau hebben wat gelijkwaardig is aan dat van de verordening ;
 • JUDGEME, de aanbieder van online beoordelingen van de website
 • Onze betalingsproviders zoals Stripe, Paypal en Checkout, AmazonPay, Coinbase, Splitit
 • ReferralCandy, onze provider voor ons referentieprogramma
 • Omnisend en Customer.io, die onze e-mailproviders
 • Facebook, voor haar "Facebook lookalike audiences" advertentiedienst, waarmee wij jouw e-mailadres en naam delen. Deze dienst stelt ons in staat om potentiële nieuwe consumenten en gebruikers van onze website en product te identificeren, omdat deze potentiële nieuwe gebruikers vergelijkbare kenmerken met je delen op Facebook.
 • Google Analytics, zoals uitgelegd in ons cookiebeleid.

8. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen. Als wij dat doen, zullen wij je, als de betrokken persoon, via e-mail op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op verwerkingen waarvoor eerder je toestemming was vereist, zullen wij trachten opnieuw je toestemming te verkrijgen. 

Wij raden je ook aan dit Privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.